Benefit Plus - Žijte naplněnější život, takový, jaký doopravdy chcete!

Žijte naplněnější život, takový, jaký doopravdy chcete!

Koučink s Klárou

Promysli to. Definuj to. Naplánuj to. Změň to.

Koučink Vám pomůže lépe definovat Vaše cíle, tak aby odpovídaly Vašim hodnotám a Vašim opravdovým touhám, ne očekáváním Vašeho okolí. Určíte si vlastní tempo a vlastní cestu, jak svého cíle či cílů dosáhnete. Probereme Vaše možnosti a zdroje, kterých můžete využít.
Určíte si strategii, jak na to a nastavíte si konkrétní kroky, jak se ke svému cíli budete přibližovat. Pokud něco nevyjde, najdeme nový způsob.


Vaše cesta za změnou, životními cíli a rovnováhou, Vaše cesta za naplněnějším životem.

Koučink v přírodě probíhá v lese, v parku, na louce nebo v horách. Jsou při něm využívány všechny efektivní koučovací otázky a techniky jako tomu je u koučinku v koučovně. Je zde ale několik technik navíc, které nám vnitřní prostory neumožňují. Pro mně a mnoho mých klientů je koučování venku novou (často hlubší) dimenzí koučování, která má celou řadu vědecky prokázaných benefitů.

Typ platby
Objednávkou v aplikaci Benefit Plus
Objednat v cafeterii
Facebook
Instagram
LinkedIn